Category: Uncategorized

Vị trí vàng của Gosabe City 

 Ở phía Bắc của thành phố trẻ Đồng Hới, có một dự án bất động sản lớn đang dần hình thành. Đó là Đất nền Gosabe City Nhân Trạch, hòn ngọc quý ven biển Nhân …